RSS

4 Haziran 2010 Cuma

YAHYA KEMAL BEYATLI / BİR TEPEDEN

Rü'yâ gibi bir akşamı seyretmeğe geldin
Çok benzediğin memleketin her tepesinde.
Baktım: Konuşurken daha bir kerre güzeldin
lstanbul'u duydum daha bir kerre sesinde.


Irkın seni iklîmine benzer yaratırken,
Kaç fethe koşan tuğlar ufuklarla yarışmış.
Târîhini aksettirebilsin diye çehren,
Kaç fatihin altın kanı mermerle karışmış.

Hiç yorum yok: