RSS

11 Eylül 2012 Salı

HİLMİ YAVUZ / DÖRTLÜKLER

Cihanı, câm-ı nazmım şi'r-i Bâki gibi devr eyler
Bu bezmin şimdi biz de Câmi-i devrânıyız, cana1.

bizim seninle girdiğimiz savaşlar
bir uzun güzün ardında, ey hüzün!

sesidir bir denizi gördüğümüzün
uçar gibi giden atlar, yavaşlar

Hiç yorum yok: