RSS

3 Haziran 2010 Perşembe

YAHYA KEMAL BEYATLI / HAYALÎ SÖYLENİŞ

- Talha'yla konuştuklarımızdan –

Vaktiyle kızlar - ağlığı etmiş Gazanfer - Ağa;
Meclislerinde Nâbiga, Anter ve Şenferâ,
Diğer arap kasîde-seralar da, muttasıl,
Yâlel terennümüyle okurmuş fasıl fasıl.
Günlerce karşısında birer armağan diye,
Serhadlerin ilettiği yüzlerce câriye:
Almanya servinâzı güneş saçlı Nevhayâl,
İspanya şîvekârı kömür gözlü Perrübâl…
Bambaşka Leh, Macar, Venedik , Rus güzelleri...
Sessiz haremde her biri endamlı bir peri.


Bir şair ağlasın mı bakıp kendi hâline?
Sunmuş felek güzelliği zencî hayâline;
Bir hayli yıl bu keyfi ki sürmüş Gazanfer - Ağa
Rü'yada görmemiş gibidir bir gazel-serâ.

Hiç yorum yok: